τηλ.:+30 25310 84256 - fax:.+30 25310 84012
e-mail: ulker_gr@otenet.gr & hasanomer@ulker.gr

Copyright© 1998 - 2017 HAS ΤΡΟΦΙΜΑ I.K.Ε. // ΚΕΝΤΡΙΚΌ: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Θ.405 Τ.Κ.69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ: ΡΟΔΙΤΗΣ Τ.Κ.69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ www.hascompany.gr
Design by Galini
          

follow us